Zoek een wandeling

 

Deltapad
Het eerste deel van het Nederlandse Kustpad: Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden.
237 kilometer
Duin- en Polderpad
Het derde deel van het Nederlandse Kustpad: Noord-Holland boven Haarlem.
151 kilometer
Floris-V-pad
Een historierijke LAW die tezamen met het Zevenwoudenpad en het Pionierspad een verbindingsroute tussen het noorden en zuidwesten van Nederland vormt. In het begin van de route staat het plassengebied op de grens van Utrecht en Noord-Holland centraal. Het Groene Hart wordt overgestoken, waarbij diverse historische stadjes aangedaan worden (o.a. Breukelen, Woerden, Schoonhoven). Bij Dordrecht loopt de tocht door de Hollandse Biesbosch. Via een onbekend stuk Noord-Brabant voert de route naar het eindpunt: de vestingstad Bergen op Zoom.
222 kilometer, 9 etappes
Friese Kustpad
Het vierde deel van het Nederlandse Kustpad: Frysl‚n.
152 kilometer
Grenslandpad
363 kilometer
Handelsweg
229 kilometer
Hannekemaaierspad
Het Hannekemaaierspad is een trekroute door Groningen en Drenthe. Het begint in Neurhede (vlak over de Duitse grens bij Bourtange) en eindigt in Bakkeveen. Deze route loopt grotendeels over onverharde paden zoals grasdijken, schouw-, zandpaden en jaagpaden. Thema voor deze route vormen de hannekemaaiers die vanuit Duitsland tussen de 16e en de 20e eeuw in Friesland en Holland geld willen verdienen omdat in Duitsland de werkloosheid toeneemt.
94 kilometer
Lingepad
Een populaire route door de Betuwe, met als leidraden de Linge en de Waal.
98 kilometer, 5 etappes
Maarten van Rossumpad
Tussen Den Bosch en Ommen worden onder meer het Rivierengebied (Bommelerwaard!), de Veluwe en het Overijsselse Vechtdal doorlopen.
315 kilometer
Marskramerpad
In het spoor van de handelsreizigers, met de oude hessenwegen als leidraad, wederom een oost-westroute door Midden-Nederland. Het Marskramerpad vormt zo het Nederlandse deel van de Europese wandelroute E11 die ook nog door Duitsland en Polen loopt. De route doet onder meer de kuststreek rond Wassenaar, het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Midden-Veluwe, Zuid-Salland en Twente aan.
315 kilometer, 14 etappes
Noaberpad
Een LAW met de Nederlands-Duitse grens als leidraad. Bestaan er in het verenigd Europa nog tot de verbeelding sprekende grensstreken? Deze route probeert het antwoord te geven. Dit gebeurt achtereenvolgens met de hoogveenontginningen van Groningen, de nog niet ontgonnen hoogvenen van Drenthe, een flinke doorsteek door Duitsland, het romantische oosten van Twente, de kleinschalige grensstreek bij Winterswijk en een climax op de heuvels van Montferland.
379 kilometer, 15 etappes
Oeverloperpad
232 kilometer, 9 etappes
Overijsselpad
De provincie Overijssel van noordwest tot zuidoost doorkruist, van het lieflijke Steenwijk tot Overijssels grootste stad met zijn bekende textielverleden. Allerlei ontginningslandschappen staan in deze route centraal, maar er is bovenal veel veel aandacht voor de Sallandse Heuvelrug en het typische kleinschalige parklandschap van de Hof van Twente.
179 kilometer, 8 etappes
Peellandpad
160 kilometer, 6 etappes
Pelgrimspad
466 kilometer, 19 etappes
Pieterpad
Nederlands bekendste LAW, van Noord-Groningen naar Zuid-Limburg. Duidelijk gesitueerd in de oostelijke helft van Nederland, ligt de focus van deze route op Hoog Nederland. Dit komt vooral op tot de verbeelding sprekende wijze tot uiting bij de passage van de Sallandse Heuvelrug, Montferland, het Rijk van Nijmegen en het Zuid-Limburgse Heuvelland. Veel stukken hiertussenin (bijv. Midden-Drenthe, de Achterhoek en het Limburgse Maasterrassenlandschap) zijn echter ook zodanig interessant dat de populariteit van deze route echt niet alleen uit zijn leeftijd verklaard hoeft te worden.
485 kilometer, 20 etappes
Pionierspad
Een LAW over de vroegere zeebodem. In de voetsporen van de polderpioniers wordt de complete provincie Flevoland doorkruist. Dit pad vervang het oude Flevopad. Vanaf Steenwijk, waar het Zevenwoudenpad opgevolgd wordt, voert de route via de Wieden naar Vollenhove. Door de Noordoostpolder gaat het onder andere langs Schokland, waarna door Oostelijk en Zuidelijk Flevoland twee varianten bestaan. Net weer op het oude land, bij Muiderberg, sluit de route aan op het Zuiderzeepad en het Floris-V-pad.
200 kilometer
Trekvogelpad
Een wandeling van west naar oost met natte en droge vogelgebieden als centraal thema: veenplassen, boerenland en de stuwwallen van het oosten. Het middenstuk van de route rijft Het Gooi, de Utrechtse Heuvelrug en de Zuid- en Midden-Veluwe aaneen en vormt hiermee een van de groenste LAW-stukken in Nederland. Aan weerszijden hiervan zitten enerzijds het Noord-Hollandse Waterland en anderzijds de Gelderse Achterhoek en een fraai stuk Zuidoost-Twente.
380 kilometer, 15 etappes
Visserspad
Het tweede deel van het Nederlandse Kustpad: Zuid-Holland en Noord-Holland onder Haarlem.
102 kilometer, 5 etappes
Wad- en Wierdenpad
Het vijfde deel van het Nederlandse Kustpad: Groningen.
123 kilometer
Zevenwoudenpad
Een relatief onbekende LAW door een relatief onbekend deel van Friesland: de zandgronden. In het Zevenwoudenpad vinden we weinig grote meren en zeeklei-ontginningen, maar veeleer veenkoloniŽn en slagvormige coulissenlandschappen. Van oudsher een arm gebied, wat bijvoorbeeld subtiel blijkt uit de ruime aanwezigheid van klokkestoelen. De lage bevolkingsdichtheid van de regio maakt het pad onder meer ideaal voor de rustzoeker.
155 kilometer
Zuiderzeepad
400 kilometer